Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Ενέργεια από... απόβλητα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη προσφέρει η διαχείριση των αποβλήτων των τυροκομείων, που μέχρι σήμερα χύνονται στην πλειονότητά τους σε ρέματα και ποτάμια ρυπαίνοντας ανεξέλεγκτα το φυσικό περιβάλλον.
Ειδικά το τυρόγαλα μπορεί να αξιοποιήσει ενεργειακά μέσα από..... την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης, παράγοντας ενέργεια από το βιοαέριο που μπορεί να καλύψει ακόμη και το 80% των αναγκών ενός τυροκομείου.

Η παραγωγή ξεπερνά τους 300.000 τόνους τυρογάλακτος και, παρότι η ποσότητα είναι εξαιρετικά σημαντική, δεν υπάρχει Παραμόνα μία μονάδα διαχείρισης αγροβιομηχανιών αποβλήτων στα Τρίκαλα.

Εκτεταμένη ρύπανση

Τα απόβλητα από τα περισσότερα τυροκομεία καταλήγουν συχνά σε ανεξέλεγκτες χωματερές και σε ποτάμια, ρυπαίνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα, το έδαφος και τον αέρα (οσμές και πτητικές ουσίες). Η γαλακτόζη, ουσία που περιέχεται στο τυρόγαλο, είναι ιδιαίτερα τοξική.

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος ενισχύεται από τα απόβλητα των βουστασίων και των πτηνοτροφείων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται νιτρορύπανση, ευτροφισμός κ.ά.

Μόνο στη Θεσσαλία λειτουργούν πάνω από 100 τυροκομικές επιχειρήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν βιολογικό καθαρισμό ή, εάν έχουν, αυτός δεν λειτουργεί. Το κύριο επιχείρημα των τυροκομείων αυτών είναι ότι ο βιολογικός κοστίζει αρκετά και ότι η επεξεργασία των αποβλήτων είναι χρονοβόρα και δύσκολη, καθώς το τυρόγαλα δεν διασπάται εύκολα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την νομοθεσία τα τυροκομεία που χρησιμοποιούν καθημερινά μέχρι πέντε τόνους γάλα για την παραγωγή των προϊόντων τους δεν υποχρεούνται να εγκαταστήσουν βιολογικό καθαρισμό.

Αναερόβια χώνευση

Η αναερόβια χώνευση είναι μια σημαντική βιολογική διεργασία που απομακρύνει το οργανικό φορτίο των αποβλήτων. Η εφαρμογή της μεθόδου παράγει βιοαέριο, θερμότητα, λάσπη (λίπασμα) και άλλα ανόργανα υλικά. Η διαδικασία γίνεται σε τρία στάδια: υδρόλυση, παραγωγή οξέων και παραγωγη βιοαερίου.

Η αναερόβια επεξεργασία του τυρογάλακτος για την παραγωγή βιοαερίου μπορεί να καλύψει έως και 80% των ενεργειακών αναγκών των εργοστασίων (συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης που χρειάζεται, μεταξύ άλλων, και για την παστερίωση), ενώ ταυτόχρονα μπορεί να παραχθεί ηλεκτρισμός. Ακόμη ένα πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δυνατότητα σύνδεσή τους στο δίκτυο της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου.

Παράλληλα, οι τυροκομικές μονάδες μπορούν να διοχετεύσουν τα υγρά εξόδου του χωνεύτρα στους αερόβιους βιολογικούς καθαρισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

«Η καλύτερη εφαρμογή της αναερόβιας χώνευσης στη χώρα μας μπορεί να γίνει στα τυροκομεία. Σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 570 πιστοποιημένες μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και πολλές άλλες μη πιστοποιημένες, οι οποίες παράγουν πάνω από 300.000 τόνους τυρογάλακτος, ένα εξαιρετικά δύσκολο διαχειρίσιμο και με μεγάλο ρυπαντικό φορτίο απόβλητο, το οποίο μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα», ο κ. Τάσος Άκουρος, χημικός και επικεφαλής της έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετικά με τη βελτίωση και βιωσιμότητα της μεθόδου.

«Το πανεπιστήμιο μελετά την επεξεργασία του τυρογάλακτος για παραγωγή βιοαερίου, σε συνδυασμό με απόβλητα από άλλες κτηνοτροφικές μονάδες, για μια πιο βιώσιμη λύση. Το τυρόγαλα είναι ιδιαίτερα όξινο και η σταθεροποίηση ορισμένων στοιχείων όπως του pΗ, που πρεπει να είναι μεγαλύτερο από 6,5, μπορεί να γίνει με την αμμωνία που περιέχουν τα απόβλητα των χοιροτροφείων, αντί με χημικό τρόπο» σημειώνει.

Αυτό σημαίνει ότι εάν δημιουργηθεί μια τέτοια μονάδα σε περιοχή όπου υπάρχουν τυροκομεία, βουστάσια και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, θα γίνεται μαζική επεξεργασία όλων των αποβλήτων με φυσικό τρόπο, αποδίδοντας σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Οφέλη

Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει σπουδαία περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, καθώς εκπέμπει ελάχιστους ρύπους στην ατμόσφαιρα, συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης του νερού και του εδάφους και μειώνει τις δυσάρεστες οσμές σε ποσοστό μεγαλύτερο από 80% εξαιτίας της απομάκρυνσης των πτητικών στερεών.
Επιπλέον, η χρήση της αναερόβιας χώνευσης για παραγωγή βιοαερίου επιφέρει αξιόλογα οικονομικά οφέλη στον επενδυτή. Το πιο σημαντικό είναι η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και υγρού λιπάσματος.

Τα έμμεσα οφέλη που προκύπτουν αφορούν την ενίσχυση του αγροτικού τομέα, της ενεργειακής αυτάρκειας, την προστασία της δημόσιας υγιεινής από την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΛΑΣΚΑ
πηγη:real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: