Στόχοι

ΣΤΟΧΟΙ

Ο στόχος αυτής της ιστοσελίδας είναι να γίνουμε πρώτοι σε εναλλακτική ενημέρωση, ενημέρωση σε όλο το φάσμα της, με αστεία, με τεχολογικές ανησυχίες και να μην είμαστε μόνο θεατές και γι' αυτό κύριο λόγο έχουν οι αναγνώστες!