Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς των δικηγόρων

Σημαντικές αλλαγές έγιναν και στο φορολογικό καθεστώς του δικηγορικού επαγγέλματος.
Ετσι, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως εάν εισπράξουν ή όχι την αμοιβή τους, υποχρεούνται να εκδίδουν στους πελάτες τους οι δικηγόροι και γενικά όλοι οι...
ελεύθεροι επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2011 οι δικηγόροι επαγγελματίες υποχρεούνται να εκδίδουν απόδειξη με την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών τους και όχι με την πληρωμή των αμοιβών τους.
Μάλιστα, όλα τα φορολογικά στοιχεία
αξίας άνω των 1.500 ευρώ, που θα εκδίδονται για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές.
Ειδικά για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους προς επιτηδευματίες που περιλαμβάνουν τις προβλεπόμενες ελάχιστες αμοιβές, για τις οποίες εκδίδονται τα αντίστοιχα γραμμάτια προείσπραξης από τους δικηγορικούς συλλόγους, δεν απαιτείται η εξόφληση των ποσών μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή, δεδομένου ότι ο έλεγχος της απόδειξης της συναλλαγής διασφαλίζεται από τα εκδοθέντα γραμμάτια προείσπραξης. Στις περιπτώσεις, όμως, που η αμοιβή του δικηγόρου υπερβαίνει την ελάχιστη και το υπερβάλλον ποσό είναι 3.000 ευρώ και άνω, η εξόφληση του επιπλέον ποσού από τον λήπτη της απόδειξης γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή.
Πιο συγκεκριμένα, με τη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών για τις νέες φορολογικές υποχρεώσεις των δικηγόρων, που εξειδικεύει τον νόμο 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’), ισχύουν μεταξύ των άλλων τα ακόλουθα:
- Με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του προαναφερόμενου νόμου τροποποιήθηκε ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος και από 1.1.2011 χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες, αντί του χρόνου κτήσης του εισοδήματος με την είσπραξη των αμοιβών που ίσχυε μέχρι 31.12.2010.
- Με την παράγραφο 22 του άρθρου 19 εναρμονίστηκε ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα με τον χρόνο κτήσης του εισοδήματος.
- Με την παράγραφο 3 του άρθρου 62 καταργήθηκε η απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών των δικηγόρων και από 1.7.2010 οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται σε ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή (23%).

πηγη:pireasnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: