Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Διευρύνθηκε η Ευρώ-οικογένεια....


Η Εσθονία, η μικρή χώρα της Βαλτικής, έγινε η 17η χώρα στη ζώνη του ευρώ, υιοθετώντας επισήμως από τη 1 Ιανουαρίου του 2011, το ευρωπαϊκό νόμισμα.
17 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν το.... ευρώ ως νόμισμά τους:
Βέλγιο
Γερμανία
Εσθονία
Ιρλανδία
Ελλάδα
Ισπανία
Γαλλία
Ιταλία
Κύπρος
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Ολλανδία
Αυστρία
Πορτογαλία
Σλοβενία
Σλοβακία
Φινλανδία
Μη συμμετέχουσες χώρες:Μη συμμετέχουσες χώρες:
Η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Λεττονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά επί του παρόντος δεν χρησιμοποιούν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: