Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου από τα κτίρια


Μπορεί να περάσει το 40% έως το 2030

Υπάρχει δυνατότητα μείωσης των εκπομπών θερμοκηπίου από τα ελληνικά κτίρια αερίων του άνω του 40 % ως το 2030, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κόστος για την κοινωνία, αλλά με όφελος.

Τα βασικά εργαλεία για την επίτευξη του στόχου είναι η μόνωση των κτιρίων, η αλλαγή των κλιματιστικών, των λαμπτήρων και των λοιπών ηλεκτρικών συσκευών ωστόσο υπάρχουν τρία εμπόδια στην κατεύθυνση αυτή: είναι η έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών για το όφελος από την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων, η σχετικά μεγάλη περίοδος απόσβεσης της δαπάνης για μονώσεις κλπ., καθώς και το γεγονός ότι εκείνοι που κάνουν την επένδυση (ιδιοκτήτες) δεν είναι εκείνοι που ωφελούνται από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (χρήστες των κτιρίων, ενοικιαστές).

Τα στοιχεία αυτά ανέφερε η Θεανώ Λιακοπούλου, στέλεχος της εταιρίας McKinsey, μιλώντας στο συμπόσιο του ΣΕΒ για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια . Η κ. Λιακοπούλου ανέφερε ότι τα κτίρια στην Ελλάδα εκπέμπουν το 36 % των αερίων του θερμοκηπίου (από αυτά το 61 % των εκπομπών οφείλεται σε σπίτια, και το 39 % σε επαγγελματικά κτίρια) και ότι τα επόμενα 20 χρόνια αναμένεται αύξηση 30 % στην κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 7 % από την ηλεκτροπαραγωγή.

Ο Constant Vaν Aerschot, διευθυντής της Lafarge παρουσίασε μοντέλο μέτρησης της επίπτωσης στην κατανάλωση ενέργειας από την εφαρμογή εναλλακτικών πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, π.χ. από την επιδότηση της μόνωσης των κτιρίων ή την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή την επιβολή φόρου άνθρακα.

Το μοντέλο προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, γραφεία κλπ) και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ώστε να επιλέγεται η βέλτιστη πολιτική. Το μοντέλο έχει εφαρμοστεί σε αρκετές χώρες του κόσμου και μπορεί να εφαρμοστεί και τη χώρα μας.

Όπως είπε ο κ. Vaν Aerschot, στα μέτρα που ενδείκνυνται περιλαμβάνεται η επιδότηση του κόστους ανακαίνισης των κτιρίων, το οποίο είναι εκείνο που αποθαρρύνει τους περισσότερους ιδιοκτήτες να κάνουν επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, υποχρεωτική εφαρμογή των ενεργειακών κανονισμών, κ.α.

Η Γραμματική Παπαδοπέτρου - Τσίγκου, γενική διευθύντρια Επενδυτικών Σχεδίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ανέφερε ότι οι στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την αυστηροποίηση των κανονισμών για τα νέα κτίρια, αλλά πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο υπάρχον «στοκ» ακινήτων με συνδυασμό δανείων και επιδοτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει χρηματοδοτήσει προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών σε Ιταλία, Μ. Βρετανία, Βέλγιο, Γαλλία.

πηγη:www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: