Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Σύντομα η απάντηση της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010, στις Βρυξέλλες η Σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη. Οι Υπουργοί Εργασίας προέβησαν στον...... απολογισμό των εργασιών επί της Οδηγίας για τη Μητρότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία του Συμβουλίου διαφώνησε με τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επέκταση της αδείας μητρότητας σε 20 εβδομάδες. Η Ελλάδα, διακρίνοντας το διαφαινόμενο αδιέξοδο στις σχέσεις Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνηγόρησε υπέρ της συνέχισης του διαλόγου, έτσι ώστε να εξευρεθεί ένας ρεαλιστικός συμβιβασμός. Επίσης οι Υπουργοί Εργασίας άνοιξαν τον διερευνητικό διάλογο για το μέλλον των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Με αφορμή το «Πράσινο Βιβλίο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντηλλάγησαν απόψεις γύρω από τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα εξασφαλίσουν την επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών και την ευρωστία των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Το Συμβούλιο Απασχόλησης έλαβε επίσης τις ακόλουθες αποφάσεις:

- Υιοθέτησε Συμπεράσματα με κατευθυντήριους άξονες για τη σμίκρυνση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών.
- Υιοθέτησε Συμπεράσματα με κατευθυντήριους άξονες για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και της απασχόλησης.
- Υιοθέτηση Διακήρυξη -με το πέρας του Ευρωπαϊκού Έτους (2010) κατά της φτώχειας- με την οποία τα Κράτη-Μέλη καλούνται να συνεχίσουν τον αγώνα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
- Υιοθέτησε Απόφαση, σύμφωνα με την οποία το έτος 2012 προκηρύσσεται Ευρωπαϊκό Έτος για την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου, η Υπουργός Εργασίας είχε διμερή συνάντηση με τον Επίτροπο Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Laszlo Andor. Στη συνάντηση αυτή η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρουσίασε τις ελληνικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας καθώς και για τη σύσταση ειδικού Ταμείου για τη χρηματοδότηση των δράσεων στο εν λόγω πεδίο, από την ΕΕ που έχει ανασταλεί. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη συγχρηματοδότηση των δράσεων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Η Υπουργός κατέθεσε στατιστικά στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που αποδεικνύουν τη θετική επίπτωση του προγράμματος στην απασχόληση. Ο Επίτροπος δεσμεύτηκε να αξιολογήσει τα στοιχεία αυτά, καθώς και το επιχειρησιακό σχέδιο, και να δοθεί απάντηση μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 91% των εργαζόμενων που κάνουν χρήση του προγράμματος δηλώνουν ότι τους έχει βοηθήσει σημαντικά για τη διατήρηση της θέσεως εργασίας τους.

Με το πέρας των εργασιών, η κα Κατσέλη δήλωσε ότ «το σημερινό Συμβούλιο έλαβε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις σε θέματα όπως είναι: η ισότητα των φύλων, η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και της απασχόλησης, η συνέχιση του αγώνα κατά της φτώχειας, η αντιμετώπιση της δημογραφικής γήρανσης. Είμαι επίσης απόλυτα ικανοποιημένη για το διάλογο γύρω από το μέλλον των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Από πλευράς μου, παρουσίασα την πρόσφατη μεταρρύθμιση του ελληνικού ασφαλιστικού συστήματος, επισημαίνοντας τη διττή μέριμνα της ελληνικής Κυβέρνησης: επαρκείς συντάξεις για όλους και ασφαλιστικά ταμεία με εύρωστα οικονομικά. Επιπροσθέτως, κάλεσα τους συναδέλφους μου να αναλάβουμε κοινές πρωτοβουλίες, με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινοτικής συνεργασίας στα θέματα των συντάξεων. Συζητήσαμε επίσης την Οδηγία για τη Μητρότητα. Στο σημείο αυτό δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη. Διαισθανόμενη την πόλωση στις σχέσεις Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανα έκκληση για εποικοδομητικό διάλογο, προκειμένου να εξευρεθεί ένας ρεαλιστικός συμβιβασμός. Στο περιθώριο των εργασιών, είχα μία εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία με τον Επίτροπο Laszlo Andor. Παρουσίασα μία ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και το αναθεωρημένο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Ο Επίτροπος Laszlo Andor, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη συνεργασία μας, υπεσχέθη ότι θα απαντήσει το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα».
πηγη:http://www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: