Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Ποιους επιβαρύνει η έκτακτη εισφορά στα ακίνητα

Το έκτακτο τέλος για τα ακίνητα θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου...ο οποίος καταβάλει το τέλος μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δηλαδή οι μακροχρόνια άνεργοι αλλά μη επιδοτούμενοι από τον ΟΑΕΔ και με οικογενειακό εισόδημα του 2010 έως 8.000 ευρώ, οι ανάπηροι και οι πολύτεκνοι. Θα καταβάλουν 0,5 ευρώ ανά τμ .

Ακόμη κι αν κάποιος από τους φορολογούμενους πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν θα ενταχθεί στο χαμηλό συντελεστή εάν το ακίνητό του βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης άνω των 3.000 ευρώ ή αν διαθέτει ακίνητο άνω των 200 τ.μ., τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα πέραν του ορίου αυτού θα φορολογούνται με τους υψηλότερους συντελεστές.

Οι μη επιδοτούμενοι άνεργοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ προκειμένου να γίνει διασταύρωση με τα αρχεία της εφορίας ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών. Για το 2011 θα καταβληθεί σε δύο δόσεις έως τον Ιανουάριο του 2012 και για το 2012 σε τέσσερις δόσεις, από το Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Επίσης, προβλέπεται ότι αν δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: