Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2011

71 συμβασιούχοι στην ΕΛ.ΑΣΤο «πράσινο φως» για την πρόσληψη 71 υπαλλήλων έδωσε στην Ελληνική Αστυνομία, η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου.
Η εγκριτική απόφαση προβλέπει την πρόσληψη πολιτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας εννέα μηνώνΗ προκήρυξη θα εκδοθεί τις προσεχείς ημέρες.Στην εγκριτική απόφαση αναφέρεται:

«Η Τριμελής Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 αποφάσισε την έγκριση για την κίνηση διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας εννέα (9) μηνών με εβδομήντα ένα (71) άτομα, στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

Οι ανωτέρω συμβάσεις θα συναφθούν υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994» (ΦΕΚ 206/Α/1997), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/2009), που προβλέπουν, μεταξύ άλλων ότι το έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: