Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Οριστικό λουκέτο για την ασφαλιστική VDV Leben

Την οριστική ανάκληση της άδειας της VDV Leben από τις 10/1/2011 αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδας. Η VDV LEBEN INΤERNATIONAL Α.Ε.Α.Ζ από το Σεπτέμβριο του 2010 τελούσε υπό καθεστώς αναστολής νέων ασφαλιστικών εργασιών και δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων. Η ΕΠΑΘ αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα διενεργηθέντων ελέγχων και το γεγονός ότι στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε η εταιρεία δεν προέβη σε καμία διορθωτική ενέργεια ανακάλεσε οριστικά τη λειτουργία της.
Η ΤτΕ σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική αρχή της Γερμανίας BaFin, έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόμενες, από το θεσμικό πλαίσιο, διαδικασίες για τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία. Ειδικότερα, για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών διορίστηκε ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης ο δικηγόρος κ. Γεράσιμος Χ. Χαλιώτης με τον οποίο θα επικοινωνούν από τις 10 Ιανουαρίου οι πρώην ασφαλισμένοι της εταιρείας.

http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: