Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

195 Προσλήψεις η ΕΡΤ ,πλήρωνε Έλληνα…


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση (Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011) αποφάσισε, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής – Αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε με την Α.Δ.Σ. 978/12.10.2010Θ.10ο την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου:
- Εκατόν σαράντα έξι (146) δημοσιογράφων

- Δεκαπέντε (15) ραδιοφωνικών παραγωγών
- Τριών (3) φωτογράφων
- Δεκαπέντε (15) ηχοληπτών ραδιοφώνου
- Δεκαπέντε (15) γραφιστών
- Ενός (1) καλλιτεχνικού διευθυντή
Σημειώνεται ότι οι κατάλογοι με τα ονόματα των προσληφθέντων έχουν αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα της ΕΡΤ Α.Ε.
Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε., βάσει της εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Επιλογής – Αξιολόγησης, αποφάσισε την αντικατάσταση για τις θέσεις α’ κορυφαίου στο φαγκότο Zonja Piesk και β’ κορυφαίου με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο Δημητρίου Ντακοβάνου στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, λόγω μη αποδοχής της πρόσληψής τους, με τους Βασίλειο Πριόβολο (ως κορυφαίο α’) και Άλεξ Κάλλτσο (ως κορυφαίο β’) με υποχρέωση στο κόντρα φαγκότο.

πηγή : http://www.infoblog.gr/?p=59207

Δεν υπάρχουν σχόλια: