Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Μετά τις περικοπές, οι μετατάξεις στην Αγροτική

Μετά τη γνωστοποίηση της ρύθμισης για περικοπές 10% στις αποδοχές των αμειβόμενων με πάνω από 1.800 ευρώ εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, φαίνεται ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την αύξηση του..... μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. ευρώ της Αγροτικής Τράπεζας.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει δρομολογήσει η διοίκηση Πανταλάκη και έχει ψηφιστεί στο πλαίσιο του Μνημονίου έχει στο επίκεντρο τη μείωση του λειτουργικού κόστους της τράπεζας, τη μείωση του ενεργητικού και την απεμπλοκή του ομίλου από μη χρηματοπισψτωτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, αλλά και από χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες εκτός Ελλάδος (ουσιαστικά αφορά τις θυγατρικές της ΑΤΕ στην ευρύτερη περιοχή) με στόχο τον πλήρη διοικητικό και λειτουργικό εξορθολογισμό της.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού της διοίκησης της τράπεζας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους, αναμένεται εντός των επόμενων 10 ημερών να υποβληθεί σχέδιο νόμου που θα προβλέπει τις μετατάξεις έως και 1.000 εργαζομένων από την Αγροτική σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, κατά το πρότυπο των αποφάσεων που αφορούν στον ΟΣΕ.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης ανοιχτό το θέμα συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η συμμετοχή αυτή.

Στόχος είναι να αξιοποιηθεί η ρευστότητα του Ταμείου Παρακαταθηκών το οποίο, εξετάζεται να συμμετάσχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ κατά 250 εκατομμύρια ευρώ και μέσω αυτής να καταστεί σημαντικός μέτοχος της ΑΤΕ.

Ωστόσο, το θέμα της συμμετοχής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων παραμένει σε εκκρεμότητα από την κυβέρνηση, η οποία εξετάζει πέραν των άλλων και το ενδεχόμενο διαχωρισμού του Ταμείου, σε ένα αμιγώς Ταμείο Παρακαταθηκών το οποίο διαθέτει και την πάμφθηνη και άφθονη ρευστότητα των Παρακαταθηκών και το σκέλος των Δανείων να μεταφερθεί σε μια θυγατρική εταιρεία με χρηματοπιστωτική δραστηριότητα η οποία θα παρέχει δάνεια προς δημοσίους υπαλλήλους, ΟΤΑ και με ανοικτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της δραστηριότητας αυτής.

Αυτό το σενάριο δεν αντιστρατεύεται το ενδεχόμενο μια μορφής συγχώνευσης με την ΑΤΕ, η οποία όμως εάν προχωρήσει ο διαχωρισμός, σημαίνει πως η ΑΤΕ δεν θα έχει πρόσβαση στη φθηνή ρευστότητα των Παρακαταθηκών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να έχουν ληφθεί μέχρι το Φεβρουάριο το αργότερο.
πηγη:protothema.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: