Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Χρεοκοπία προβλέπει ο Μηχανισμός Στήριξης


Αυτό για το οποίο κανείς στην χώρα δεν έχει μιλήσει ακόμη με σαφήνεια είναι ότι για πρώτη φορά το Eurogroup, προβλέπει πως µπορεί να υπάρξει αναδιάρθρωση χρέους µιας χώρας-µέλους, εφόσον..... καταφύγει στον µόνιµο µηχανισµό στήριξης, κατά τον τρόπο που θα αποφασίσει η πλειοψηφία των ιδιωτών επενδυτών. Αυτή η προοπτική είναι έχει ανεβάσει και τα επιτόκια δανεισµού των χωρών της περιφέρειας, περιλαµβανοµένης της Ελλάδας.

Μας το "ταχυδρόμησε": http://politicanea.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: