Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

ΕΟΦ... Κυρώσεις για τις ελλείψεις φαρμάκων


Την απαγόρευση των εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης του φαρμάκου MADOPAR (χορηγείται σε ασθενείς που πάσχουν από Πάρκινσον) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011, ώστε να αποκατασταθεί η επάρκεια και να καλυφθούν οι ανάγκες των ελλήνων ασθενών, αποφάσισε η διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Από τους ελέγχους που διενήργησε ο ΕΟΦ, μετά την εξώδικη γνωστοποίηση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ) για τις ελλείψεις φαρμάκων, διαπιστώθηκε «... πραγματική έλλειψη μόνο για τέσσερα φαρμακευτικά προϊόντα η οποία φαίνεται να προέρχεται κυρίως από δύο διαφορετικές αιτίες: τη διάθεση μειωμένων ποσοτήτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις παράλληλες εξαγωγές των προϊόντων από τις φαρμακαποθήκες». Πρόκειται για τα προϊόντα MADOPAR, CELLCEPT (ανοσοκατασταλτικό), TEGRETOL (αντιεπιληπτικό) και SEROQUEL (αντιψυχωσικό). Για τα τρία τελευταία η απαγόρευση ίσχυσε μέχρι την 1η Δεκεμβρίου. Επίσης, η διοίκηση του ΕΟΦ αποφάσισε:
- Διοικητικές κυρώσεις στις φαρμακευτικές εταιρείες για τη μείωση των διατιθέμενων φαρμάκων χωρίς σχετική ενημέρωση του ΕΟΦ.
- Διενέργεια ελέγχων για τον εντοπισμό των φαρμακείων που συμμετέχουν παράνομα σε εξαγωγικές δραστηριότητες.
- Συλλογή στοιχείων και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ των φαρμακαποθηκών που διαθέτουν αποθέματα από τα παραπάνω προϊόντα με στόχο την ομαλοποίηση του εφοδιασμού των φαρμακείων.
Για τις άλλες καταγγελίες του ΦΣΑ, που αφορούν την έλλειψη 400 φαρμάκων από την ελληνική αγορά, οι εκπρόσωποι του ΕΟΦ δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει τη συλλογή των πληροφοριών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκειμένου να προχωρήσουν στη λήψη νέων μέτρων. Ωστόσο, αναφέρουν ότι επεξεργάζονται σχέδιο για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των ελλείψεων των φαρμάκων, το οποίο πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο έτος με την ανάπτυξη της κατάλληλης διαδικτυακής εφαρμογής και την ηλεκτρονική καταγραφή της διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: