Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ οι πίνακες προσληπτέων

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες της.... Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ1/Α (Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί-Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί).Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες έχουν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο Φύλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Με την έκδοση των αποτελεσμάτων αυτής της Κατηγορίας/Ειδικότητας ολοκληρώνεται το σύνολο των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 1/2007.
πηγη:nooz.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: