Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά των διακρίσεων φύλου


Οι αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα διακρίσεων φύλου διευρύνονται σύμφωνα με το νέο νόμο που ορίζει ότι όταν η ανεξάρτητη αρχή δέχεται καταγγελίες για διακρίσεις σε εργασιακά θέματα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα..... έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάζει αν παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, αλλά και η αρχή των ίσων ευκαιριών για τα δυο φύλα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το νέο νόμο η δράση της ανεξάρτητης αρχής θα είναι και προληπτική, καθώς θα έχει τη δυνατότητα να προωθεί την ισότητα μεταχείρισης και ίσων ευκαιριώνγια τα δυο φύλα, πριν δεχθεί συγκεκριμένη καταγγελία.

Στη δράση της αυτή, θα μπορεί να συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, έχοντας πιοενεργητικό ρόλο.

Τέλος, σε περίπτωση που ο Συνήγορος του Πολίτη δεχτεί αναφορές για διακρίσεις λόγω φύλου, δεν θα σταματά πια την έρευνα του εάν ο ενδιαφερόμενος προσφύγει στη δικαιοσύνη, αλλά θα συνεχίζει την διαμεσολαβητική του προσπάθεια είτε μέχρι την πρώτη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, είτε μέχρι να εξεταστεί το αίτημα για παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας.
πηγη:star.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: