Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Η ψηφιακή Ελλάδα του 2020


Κατατέθηκαν οι πρώτες δέσμες προτάσεων

Οι ομάδες εργασίας του Φόρουμ για την Ψηφιακή Ελλάδα 2020 παρουσίασαν, στη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής, των Συντονιστών και των Τεχνικών Υπευθύνων και της Οργανωτικής Επιτροπής του Φόρουμ, τις πρώτες δέσμες άμεσα υλοποιήσιμων προτάσεων. Παράλληλα, έγινε και ένας πρώτος απολογισμός των μέχρι τώρα εργασιών κάθε ομάδας.

Στην αμέσως επόμενη φάση οι προτάσεις αυτές θα ομογενοποιηθούν προκειμένου να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό σε ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει εντός του επομένου διμήνου και να παραδοθούν στους αρμόδιους φορείς προς υιοθέτηση για υλοποίηση.

Οι εργασίες των ομάδων, που άρχισαν τον περασμένο μήνα, συνεχίζονται, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει υιοθετήσει η Οργανωτική Επιτροπή, με στόχο τον Ιούνιο του 2011 να προταθούν τα πρώτα κείμενα πολιτικής για την Ψηφιακή Ελλάδα του 2020 και μεταξύ άλλων να παρουσιαστούν στις εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Ατζέντας.

Υπενθυμίζεται ότι στην Οργανωτική Επιτροπή, μεταξύ άλλων συμμετέχουν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το Γραφείο του Πρωθυπουργού, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλοι.

πηγη:www.newsbeast.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: