Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

Αδειες... fast track για 16 κατηγορίες μαστόρων


Ριζικές ανατροπές στην αδειοδότηση και την άσκηση συνολικά 16 διαδεδομένων τεχνικών επαγγελμάτων, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, οξυγονοκολλητές, καθώς και στην ίδρυση μικρών βιοτεχνιών (π.χ. εργαστήρια ζαχαροπλαστικής) προωθεί η κυβέρνηση με νόμο-πλαίσιο του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα συζητηθεί σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο. Το νέο θεσμικό πλαίσιο έρχεται ουσιαστικά να «απελευθερώσει» τα επαγγέλματα τα οποία ασκούν σήμερα δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες και να απλοποιήσει όσο ποτέ άλλοτε την ίδρυση βιοτεχνικών επιχειρήσεων και εργαστηρίων χαμηλής όχλησης σε όλη την Ελλάδα.
Για τα συνολικά 16 τεχνικά επαγγέλματα, στα οποία έχει αρμοδιότητα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μειώνεται κατακόρυφα ο αριθμός των αδειών, ο προβλεπόμενος χρόνος προϋπηρεσίας, αλλά και οι επιμέρους ειδικότητες, ώστε με μία άδεια να μπορεί κανείς να ασκήσει περισσότερες παρεμφερείς δραστηριότητες οι οποίες σήμερα απαγορεύονται.
Είναι προφανές πως θιγόμενοι από τις προωθούμενες ρυθμίσεις θα είναι οι έμπειροι τεχνίτες, που έπειτα από χρόνια δουλειάς θα βρεθούν να έχουν στα χέρια τους άδειες, πιστοποιήσεις και διπλώματα τα οποία δεν θα αξίζουν όσο πριν, ενώ κερδισμένοι θα είναι οι νεότεροι που θα μπουν στο επάγγελμα με το νέο καθεστώς.
Με νόμο του 1934
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών του Πολυτεχνείου δεν προβλέπεται να θιγούν (εξαιρούνται οι χειριστές μηχανημάτων έργου για τους οποίους θα απαιτείται άδεια), ενώ για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και επαγγελματικών Λυκείων τεχνικής κατεύθυνσης θα ρυθμιστούν έμμεσα επαγγελματικά δικαιώματα.
Για τα 16 αυτά τεχνικά επαγγέλματα, που ακόμη και σήμερα ρυθμίζονται από τον νόμο 6422 του 1934 και πάνω από 100 προεδρικά ή βασιλικά διατάγματα, προβλέπεται σήμερα η έκδοση συνολικά 204 επιμέρους αδειών, ενώ στόχος του νομοσχεδίου είναι να περιοριστούν σε μόλις 16.
Με το νομοσχέδιο εξυπηρετείται και η δέσμευση της χώρας μέσω του Μνημονίου να απλουστεύσει και να επιταχύνει τις δικαδικασίες αδειοδότησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010.
Για παράδειγμα, στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου, που έως τώρα διαχωριζόταν σε τουλάχιστον έξι διαφορετικές ειδικότητες, χρειάζονται 41 επιμέρους άδειες. Για τους χειριστές μηχανημάτων έργου απαιτούνται 68 άδειες οι οποίες εκτιμάται ότι θα περιοριστούν σε 16.
Ενας πρακτικός μηχανικός χρειάζεται 54 επαγγελματικές άδειες και εκτιμάται ότι θα περιοριστούν σε 12, ενώ ένας υδραυλικός χρειάζεται 15 επιμέρους άδειες ενώ στόχος είναι να μειωθούν σε 3.
Και γρηγορότερα Ο νόμος-πλαίσιο, τον οποίο επεξεργάστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Σωκράτης Ξυνίδης και θα παρουσιάσει σήμερα στο υπουργικό ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, θα κωδικοποιεί την πολυδιάσπαρτη νομοθεσία για τα τεχνικά επαγγέλματα, ενώ με προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, που θα ακολουθήσουν για καθένα από αυτά, θα εξειδικευθούν ο αριθμός των αδειών ανά ειδικότητα.
Το νομοσχέδιο εισάγει και συγκεκριμένες χρονικές προσθεσμίες για την έκδοση των αδειών (από 1 έως 4 μήνες), ενώ βάζει στο παιχνίδι της διαπίστευσης των επαγγελματιών μέσω εξετάσεων και φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα πρέπει να αξιολογούνται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και να παίρνουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.
Με 1 υπεύθυνη δήλωση
* Σημαντικές αλλαγές επέρχονται και στον τομέα της αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα για τις βιοτεχνίες και τα εργαστήρια χαμηλής όχλησης (ζαχαροπλαστεία, ξυλουργεία κ.ά.).
Είναι ενδεικτικό πως για την ίδρυση μιας βιοτεχνίας ή ενός εργαστηρίου που εντάσσεται στην κατηγορία χαμηλής όχλησης το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα απαιτείται μόνο η υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης στην Περιφέρεια.
Καταργούνται δηλαδή μια σειρά από γραφειοκρατικά εμπόδια, όπως η υποβολή αιτημάτων και δικαιολογητικών ώστε να εξασφαλιστεί άδεια εγκατάστασης, ενώ δεν θα απαιτείται ούτε άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Με τις αλλαγές αυτές στόχος είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία και να εξαλειφθεί η άμεση επαφή επιχειρηματία-υπηρεσιών και να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για να ιδρυθεί μια μικρή βιοτεχνία ή ένα επαγγελματικό εργαστήριο.
Ρόλο διαμεσολαβητή ανάμεσα στις εταιρείες και τις αρμόδιες διευθύνσεις των περιφερειών δίνεται και στα Επιμελητήρια που θα μπορούν να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις για λογαριασμό των ενδιαφερομένων. *

Δεν υπάρχουν σχόλια: