Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ.....


Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΤΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ....
Απο την εκθεση του Διεθνους Νομισματικου Ταμειου.....

"In the financial sector, there has been a moderate deterioration in capital adequacy as nonperforming loans have increased in line with expectations. Recently, the CEBS stress tests covered more than 90 percent of Greek banking system assets and all but one state-owned bank passed, thus helping to reduce market volatility. We welcome that the government has commissioned a strategic review for the banking sector and a due diligence for state banks. The Financial Stability Fund (FSF), which is soon to become operational, will provide an important backstop to deal with potential capital shortfalls. In our view, the 10 billion euro earmarked for the FSF under the program remains adequate. Continued close monitoring of the financial sector will be important in the period ahead."
μεταφραση απο google...
Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, υπήρξε μια μέτρια επιδείνωση της κεφαλαιακής επάρκειας, όπως nonperforming δάνεια έχουν αυξηθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες. Πρόσφατα, το άγχος CEBS δοκιμές που κάλυψε πάνω από το 90 τοις εκατό των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος και όλες εκτός από μία κρατική τράπεζα πέρασε, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της αστάθειας των αγορών. Καλωσορίζουμε το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει αναθέσει μια στρατηγική επισκόπηση για τον τραπεζικό τομέα και την δέουσα επιμέλεια για κρατικές τράπεζες. Για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα Ταμείο (FSF), η οποία πρόκειται σύντομα να τεθεί σε λειτουργία, θα παρέχει μια σημαντική backstop για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων ελλείψεων κεφαλαίου. Κατά την άποψή μας, το € 10000000000 που προορίζονται για το ΙΕΛ στο πλαίσιο του προγράμματος παραμένει επαρκές. Συνέχισε τη στενή παρακολούθηση του χρηματοπιστωτικού τομέα θα είναι σημαντική για την προσεχή περίοδο.

Μηπως εχει σοβαρο προβλημα το χρηματοπιστωτικο μας συστημα και κανεις δε μας το λεει...;


πηγη:http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10308.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: